Vận tải Đà Nẵng - Công ty TNHH Bình Hương Thịnh

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi


Cho thuê nhà xưởng để làm kho chứa hàng hóa. Diện tích lớn,kho bãi mới xây dựng, nằm khu vực thích hợp cho việc lưu chuyển hàng hóa, bảo vệ….kho cao ráo, không sợ nước mưa, bão....

Xem thêm